ایزولاسیون واحدهای V94.2 / پرند و سنندج

طراحی، ساخت و نصب عایق سه بعدی تک لایه واحدهای V94.2