تولید و تامین فیلتر

شرکت مبنا نیرو در جهت تهیه و تولید انواع کلاس های فیلتری، مهندسی فیلتراسیون و همچنین مشاوره و ارائه­ی راهکارهای مناسب برای تامین و ساخت سیستم فیلتراسیون اصولی فعالیت می‌کند. فیلترهای تولیدی این شرکت تحت لیسانس شرکت EMW آلمان به عنوان پارتنر تجاری و تکنولوژیک شرکت مبنا نیرو می‌باشد.