پروژه ها

ایزولاسیون توربین گازی مدل MHI 701 D (میتسوبیشی) واحد G11 نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون (1397)

ایزولاسیون توربین گازی مدل MHI 701 D (میتسوبیشی) واحد G11 نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون (1397)

ایزولاسیون واحد 4 (V94.2) نیروگاه سیکل ترکیبی پرند (1397)

تامین ایزولاسیون واحد 4 (V94.2) نیروگاه سیکل ترکیبی پرند (1397)

ایزولاسیون واحد 4 نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج (1397)

ایزولاسیون واحد 4 نیروگاه سیگل ترکیبی سنندج (1397)

EPC تعویض سیستم فیلتراسیون هوای ورودی به کمپرسور واحد یک گازی نیروگاه شهید سلیمی نکا (1393)

EPC تعویض سیستم فیلتراسیون هوای ورودی به کمپرسور واحد یک گازی نیروگاه شهید سلیمی نکا (1393)

 

تعمیرات، تنظیم و تست سه خط تقلیل فشار ایستگاه گاز اصلی نیروگاه رودشور (1392)

تعمیرات، تنظیم و تست سه خط تقلیل فشار ایستگاه گاز اصلی نیروگاه رودشور (1392)

مشاور تعویض سیستم فیلتراسیون هوای ورودی به کمپرسور واحد 2 گازی نیروگاه شهید سلیمی نکا (1390)

مشاور تعویض سیستم فیلتراسیون هوای ورودی به کمپرسور واحد 2 گازی نیروگاه شهید سلیمی نکا (1390) 

ایزولاسیون واحد 5 (V94.2) نیروگاه سیکل ترکیبی پرند (1389)

ایزولاسیون واحد 5 (V94.2) نیروگاه سیگل ترکیبی پرند (1389)

تامین فیلترهای کمپرسورهای توربین V94.3 نیروگاه (1389)

تامین فیلترهای کمپرسورهای توربین V94.3 نیروگاه (1389)

اصلاح سیستم فیلتراسیون ژنراتور توربین‌های نیروگاه ری (1389)

اصلاح سیستم فیلتراسیون ژنراتور توربین‌های نیروگاه ری (1389)

پروژه‌ی ایزولاسیون توربین بخار هرمزگان (1389)

پروژه‌ی ایزولاسیون توربین بخار هرمزگان (1389)

تأمین 2000 مترمربع داربست های پیشرفته جهت پروژه نیروگاهی شرکت زیمنس (1389)

تأمین 2000 مترمربع داربست های پیشرفته جهت پروژه نیروگاهی شرکت زیمنس (1389)

انجام اورهال نیروگاه حرارتی رودشور (1389)

انجام اورهال نیروگاه حرارتی رودشور (1389)

پروژه‌ی ایزولاسیون 4 واحد توربین گازی مجتمع پتروشیمی بندر امام (1388-89)

پروژه‌ی ایزولاسیون 4 واحد توربین گازی مجتمع پتروشیمی بندر امام (1388-89)  

تأمین قطعات یدکی نیروگاه حرارتی رودشور (1388-89)

تأمین قطعات یدکی نیروگاه حرارتی رودشور (1388-89)    

تعمیر Noise Enclosure یک واحد نیروگاه رودشور (1388)

تعمیر Noise Enclosure یک واحد نیروگاه رودشور (1388)

تامین و نصب ایزولاسیون 3 واحد توربین V94.3 نیروگاه رودشور (1386)

 

تامین و نصب ایزولاسیون 3 واحد توربین V94.3 نیروگاه رودشور (1386)

تعمیرات و اورهال دوره ای ایستگاه تقلیل فشار گاز نیروگاه حرارتی رودشور با همکاری شرکت Furintini ایتالیا

تعمیرات و اورهال دوره ای ایستگاه تقلیل فشار گاز نیروگاه حرارتی رودشور با همکاری شرکت Furintini ایتالیا